23/04/17  Tin tức khác  908
Với mục đích tổng kết, đánh giá một cách toàn diện các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2017 và xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2020 đồng thời tiến hành bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới, ngày 15/04/2017, Chi bộ trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm ...