HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHÀO MỪNG NGÀY 22-12

 Ngày 20 tháng 12 năm 2021 Các chi đội, lớp nhi đồng tổ chức cho học sinhcủa lớp tham gia một số hoạt động phong trào chào mừng kỉ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12 với các nội dung:

        1.Tuyên truyền ý nghĩa và sự ra đời của ngày Quân đội nhân dân Việt Nam

        2. Trò chơi: Giai điệu tự hào

        3. Tìm hiểu lịch sử những chặng đường lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam  qua ngân hàng câu hỏi. 

      4. Vẽ tranh với chủ đề: “Quân đội nhân dân Việt Nam”

Hình ảnh buổi ngoại khóa 22-12