ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2021-2022

Chiều ngày 26/11/2021 TH Mạc Đĩnh Chi tổ chức trọng thể Đại hội liên đội nhiệm kỳ năm học 2021-2022

Em Nguyễn Trần Trúc Vy - Đoàn chủ tịch thông qua chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022

                                              Ban chỉ huy cũ mãn nhiệm kỳ 2020-2021