HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN CỦA CBGVNV TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠC ĐĨNH CHI NĂM 2021

“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, không chỉ là một thông điệp mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc của việc hiến máu tình nguyện. Nghĩa cử cao đẹp ấy đang ngày một lan tỏa đến tất cả mọi người, tạo nên hiệu ứng rộng khắp trong toàn cộng đồng, mang lại hy vọng cho những người bệnh cần máu để duy trì sự sống.

Đã trở thành truyền thống nhiều năm, ngày hiến máu tình nguyện ngành GD&ĐT Thành phố Kon Tum đã trở thành ngày hội của cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi, là nơi lòng nhân ái của những người làm giáo dục vì sức khỏe, tính mạng của người bệnh được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại đã trở thành niềm tin và hành động của đội ngũ người giáo viên Kon Tum hôm nay.

Nối tiếp truyền thống đó, hôm ngày 16/7/2021, các tình nguyện viên Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi đã cùng các đồng chí trong Ban giám hiệu và ban chấp hành công đoàn nhà trường đã  tập trung để được tư vấn, kiểm tra sức khoẻ và làm các thủ tục tham gia hiến máu tình nguyện. Sau khi kiểm tra và được tư vấn, Trường TH Mạc Đĩnh Chi có 03 đồng chí: Muộn Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Thanh, Đặng Phước Thanh Phương tham gia hiến máu. Hoạt động hiến máu cứu người  cũng chính là một trong những hoạt động nhân đạo có ý nghĩa thường xuyên được giáo viên nhà trường hưởng ứng và tham gia rất tích cực hàng năm.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG