26/11/17  Hoạt động công đoàn  653
Nhằm tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua để rút kinh nghiệm, phát huy những mặt mạnh và khắc phục những điểm còn hạn chế và đề ra phương hướng hoạt đông Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Được sự nhất trí, chỉ đạo của Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum, của chi ...