Khai mạc Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, cấp tiểu học, thành phố Kon Tum năm học 2017-2018

Sáng 20/3/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi thành phố cấp tiểu học năm học 2017-2018.

Tham dự buổi khai mạc có đồng chí Trần Việt Hùng, Thành ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; Đồng chí Lê Thị Bích Thảo, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi; giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi của 34 trường tiểu học trên địa bàn thành phố tham gia Hội thi.

Trên cơ sở Thông tư số 43/2012/TT-BGD&ĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, các giáo viên phải tham gia 4 vòng thi gồm: Hồ sơ chủ nhiệm, Thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp, Thi ng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp, Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội thi, Đồng chí Trần Việt Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội thi nhằm phát hiện, nêu gương các giáo viên chủ nhiệm giỏi, góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của ngành. Đồng chí yêu cầu Ban Giám khảo làm việc công tâm, giáo viên dự thi tích cực để Hội thi thành công tốt đẹp.

Qua vòng thi Hồ sơ chủ nhiệm, 60 giáo viên đã đạt các tiêu chí quy định để tham gia thi phần thi hiểu biết ngay sau khai mạc Hội thi.

Một số hình ảnh

Ông Trần Việt Hùng - Thành ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu khai mạc Hội Thi

Ban giám khảo và Giáo viên chủ nhiệm trong buổi khai mạc