09/10/18  Tin nhà trường  90
Ngày 29-9- 2018 trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi long trọng tổ chức Hội nghị công chức- viên chức- Năm học 2018-2019 nhằm Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.
 09/10/18  Hoạt động đội  116
Tổ chức các hoạt động vui tết trung thu cho học sinh toàn trường