TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO HỌC SINH SAU GIỜ HỌC CHÍNH THỨC TRONG NGÀY, THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC